Quy tắc đổi trả hàng

– Đối với hàng nguyên giá và sale dưới 50%: Hàng đã mua ko áp dụng trả lại, trường hợp lỗi do NSX, ko vừa size có thể đổi lại với điều kiện còn đầy đủ tem mac và liên hệ với shop về việc đổi trả trong 48 giờ. Ngoài ra, mọi chi phí ship trong quá trình đổi trả phát sinh khách hàng tự thanh toán.

– Đối với hàng sale trên 50%: không áp dụng đổi trả